เรียนรู้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบมืออาชีพครบถ้วนทุกขั้นตอนตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการ

Visitors: 473,539