การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้ายอย่างไรให้เข้าถึงผู้เสียภาษีและทิศทางภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (กฎหมายใหม่)

Visitors: 473,539