กรณีศึกษาการถูกทักท้วงและมุมมองการแยกแยะอำนาจหน้าที่ เพื่อประกอบการบริหารงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไรให้ถูกต้อง

Visitors: 473,539